Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 04.12.2020 13:00
Dostawa zestawu serwerowego i sprzętu komputerowego dla potrzeb MZBM w Kaliszu w podziale na cztery części


Termin składania ofert: 20.11.2020 13:00
Wykonywanie usług kominiarskich w budynkach zarządzanych przez MZBM w Kaliszu w podziale na trzy części.


Termin składania ofert: 26.11.2020 13:00
Wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach mieszkalnych administrowanych przez MZBM w Kaliszu w podziale na dwie części.


Termin składania ofert: 17.12.2020 15:00
Dostawa komputerów stacjonarnych w ilości 6 szt


Termin składania ofert: 22.09.2020 13:00
Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Śródmiejskiej 19 w Kaliszu


Termin składania ofert: 24.09.2020 13:00
Wykonanie remontu dwóch lokali (pustostanów) w budynkach mieszkalnych administrowanych przez MZBM w Kaliszu w podziale na dwie częsci.


Termin składania ofert: 18.09.2020 13:00
Wykonanie remontu lokalu nr 26 (pustostanu) w budynku mieszkalnym w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej 63a


Termin składania ofert: 05.08.2020 13:00
Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu elewacji wraz z dociepleniem i remontem klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 12.


Termin składania ofert: 30.07.2020 13:00
Przestawienie i pobudowanie pieców kaflowych w lokalach administrowanych przez MZBM w Kaliszu.


Termin składania ofert: 18.06.2020 13:00
Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie robót sanitarnych w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 2 częsci


Termin składania ofert: 01.07.2020 13:00
Wykonanie remontu elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Śródmiejskiej 7-9 zarządzanego przez MZBM w Kaliszu.


Termin składania ofert: 28.07.2020 13:58
Wymiana instalacji elektrycznej oraz dostawa i wymiana dwóch piecy akumulacyjnych w lokalach administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na trzy części.


Termin składania ofert: 07.05.2020 13:00
Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanei awarii w zakresie robót elektrycznych w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu w podziale na 3 częsci


Termin składania ofert: 27.02.2020 12:00
Świadczenie usług przeprowadzenia we współpracy z Komornikiem Sądowym, opróżniania z wytypowanych lokali mieszkalnych zarządzanych przez MZBM w Kaliszu z osób i mienia, do zabezpieczonych na koszt Wykonawcy tymczasowy pomieszczeń.ch.


Termin składania ofert: 21.02.2020 12:00
Wymiana stolarki drzwiowej w budynkach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu w podziale na trzy części.


Termin składania ofert: 14.02.2020 12:00
Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 2 części


Termin składania ofert: 25.02.2020 12:00
Wykonanie remontu pięciu lokali mieszkalnych (pustostanów) administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na pięć części


Termin składania ofert: 03.01.2020 12:00
Wykonanie usług kominiarskich w budynkach zarządzanych przez MZBM w Kaliszu w podziale na 3 części.


Archiwum

2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010,

Drukuj stronę