Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 21.12.2018 12:00
Wykonanie usług kominiarskich w budynkach zarządzanych przez MZBM w Kaliszu w podziale na 3 części.


Termin składania ofert: 05.11.2018 12:00
Remont 7 lokali mieszkalnych (pustostanów) administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 7 części.


Termin składania ofert: 29.11.2018 12:00
Remont 4 lokali mieszkalnych (pustostanów) administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 4 części


Termin składania ofert: 04.10.2018 12:00
Wymiana stolarki drzwiowej w budynkach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu w podziale na 3 części.


Termin składania ofert: 19.10.2018 12:00
Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Kaliszu, w podziale na 2 części


Termin składania ofert: 21.09.2018 12:00
Przestawienie i pobudowanie pieców kaflowych w lokalach administrowanych przez MZBM w Kaliszu


Termin składania ofert: 27.09.2018 12:00
Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Kaliszu, w podziale na 3 częśći


Termin składania ofert: 05.09.2018 12:00
Remont elewacji, dachu i klatki schodowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych zarządzanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 2 części


Termin składania ofert: 13.09.2018 12:00
Remont 4 lokali mieszkalnych (pustostanów) administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 4 części


Termin składania ofert: 10.08.2018 12:00
Przestawienie i pobudowanie pieców kaflowych w lokalach administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 3 części.


Termin składania ofert: 01.08.2018 12:00
Remont pokrycia dachu i remont kominów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zagorzynek 32 w Kaliszu


Termin składania ofert: 17.08.2018 12:00
Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych zarządzanych przez MZBM w Kaliszu w podziale na 2 części.


Termin składania ofert: 20.07.2018 12:00
Wykonanie remontu elewacji wraz z dociepleniem, remontu klatki schodowej oraz wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kaliszu przy ul. Parczewskiego 7


Termin składania ofert: 25.07.2018 12:00
Wymiana instalacji elektrycznej i domofonowej oraz montaż instalacji domofonowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zarządzanych przez MZBM w Kaliszu w podziale na 4 części


Termin składania ofert: 23.07.2018 12:00
Remont 4 lokali mieszkalnych (pustostanów) administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 4 części


Termin składania ofert: 12.07.2018 12:00
Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie robót sanitarnych w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 2 części


Termin składania ofert: 10.07.2018 12:00
Remont pokrycia dachu i remont kominów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zagorzynek 32 w Kaliszu


Termin składania ofert: 27.06.2018 12:00
Wymiana stolarki okiennej na stolarkę PCV w lokalach mieszkalnych administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu


Termin składania ofert: 11.05.2018 12:00
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu


Termin składania ofert: 05.06.2018 12:00
Remont 5 lokali mieszkalnych (pustostanów) administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 5 części


Termin składania ofert: 29.05.2018 12:00
Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie instalacji elektrycznych w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu, z wyłączeniem nieruchmości słuzby zdrowia


Termin składania ofert: 20.04.2018 12:00
Świadczenie usług utrzymania czystości wraz z odśnieżaniem chodników i terenów przy budynkach mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu w podziale na 4 części.


Termin składania ofert: 10.05.2018 12:00
Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie robót elektrycznych w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 3 części


Termin składania ofert: 12.04.2018 13:00
Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 2 części


Termin składania ofert: 01.03.2018 12:00
Świadczenie usług przeprowadzenia we współpracy z Komornikiem Sądowym, opróżniania z wytypowanych lokali mieszkalnych będących w zasobach Miasta Kalisza, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu z osób i mienia, do zabezpieczo


Termin składania ofert: 02.03.2018 12:00
Remont elewacji, dachu i klatki schodowej budynków mieszklanych wielorodzinnych zarządzanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 3 części


Termin składania ofert: 20.02.2018 12:00
Remont 7 lokali mieszkalnych (pustostanów) administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 5 części


Termin składania ofert: 04.01.2018 12:00
Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 2 części


Archiwum

2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010,

Drukuj stronę