Rejestr zmian

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 15.01.2021 14:40, powód: Dodanie informacji z o wyborze oferty

Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 2 części
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 15.01.2021 14:26, powód: Dodanie informacji z otwarcia ofert.

Kontrola zarządcza
Opublikował: Krzysztof Sztolc, dnia 14.01.2021 13:58, powód: Aktualizacja

Budżet MZBM
Opublikował: Anna Witwicka, dnia 14.01.2021 10:09, powód: Aktualizacja

Budżet MZBM
Opublikował: Anna Witwicka, dnia 14.01.2021 10:08, powód: Aktualizacja

Budżet MZBM
Opublikował: Anna Witwicka, dnia 14.01.2021 10:05, powód: Aktualizacja

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej nad robotami budowlanymi realizowanymi w budynkach będących w zarządzie MZBM
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 12.01.2021 15:10, powód: Dodanie Informacji o wyborze oferty

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 12.01.2021 14:33, powód: Dodanie informacji z otwarcia ofert.

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 08.01.2021 15:01, powód: Dodanie informacji dla Wykonawców

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej nad robotami budowlanymi realizowanymi w budynkach będących w zarządzie MZBM
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 08.01.2021 14:59, powód: dodanie właściwego dokumentu z otwarcia ofert.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej nad robotami budowlanymi realizowanymi w budynkach będących w zarządzie MZBM
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 08.01.2021 14:43, powód: Utworzenie dokumentu

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej nad robotami budowlanymi realizowanymi w budynkach będących w zarządzie MZBM
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 08.01.2021 10:51, powód: Utworzenie dokumentu

Dostawa zestawu serwerowego i sprzętu komputerowego dla potrzeb MZBM w Kaliszu w podziale na cztery części
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 07.01.2021 10:40, powód: Dodanie ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 2 części
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 05.01.2021 15:32, powód: Utworzenie dokumentu

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 05.01.2021 15:32, powód: Dodanie informacji dla Wykonawców

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej nad robotami budowlanymi realizowanymi w budynkach będących w zarządzie MZBM
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 31.12.2020 16:01, powód: Utworzenie dokumentu

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 30.12.2020 09:27, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonywanie usług kominiarskich w budynkach zarządzanych przez MZBM w Kaliszu w podziale na trzy części.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 16.12.2020 14:13, powód: dodanie informacji o wyborze ofert

Wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach mieszkalnych administrowanych przez MZBM w Kaliszu w podziale na dwie części.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 14.12.2020 15:32, powód: Dodanie ogłoszenia o udzieleniu zamóweinia

Dostawa komputerów stacjonarnych w ilości 6 szt
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 10.12.2020 14:47, powód: Utworzenie dokumentu

Dostawa zestawu serwerowego i sprzętu komputerowego dla potrzeb MZBM w Kaliszu w podziale na cztery części
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 09.12.2020 11:05, powód: Dodanie ogłoszenie o wyborze ofert.

Dostawa zestawu serwerowego i sprzętu komputerowego dla potrzeb MZBM w Kaliszu w podziale na cztery części
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 04.12.2020 14:56, powód: dodanie informacji, ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, zmienionych dokumentów do wypełniania

Wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach mieszkalnych administrowanych przez MZBM w Kaliszu w podziale na dwie części.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 04.12.2020 11:38, powód: Dodanie informacji o wyborze ofert.

Dostawa zestawu serwerowego i sprzętu komputerowego dla potrzeb MZBM w Kaliszu w podziale na cztery części
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 02.12.2020 14:15, powód: dodanie informacji, ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, zmienionych dokumentów do wypełniania

Dostawa zestawu serwerowego i sprzętu komputerowego dla potrzeb MZBM w Kaliszu w podziale na cztery części
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 01.12.2020 15:28, powód: dodanie informacji, ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, zmienionych dokumentów do wypełniania

Dostawa zestawu serwerowego i sprzętu komputerowego dla potrzeb MZBM w Kaliszu w podziale na cztery części
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 26.11.2020 15:11, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach mieszkalnych administrowanych przez MZBM w Kaliszu w podziale na dwie części.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 26.11.2020 14:26, powód: Dodanie informacji z otwarcia ofert.

Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni będących w zarządzie MZBM
Opublikował: Monika Juszczak, dnia 26.11.2020 10:16, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonywanie usług kominiarskich w budynkach zarządzanych przez MZBM w Kaliszu w podziale na trzy części.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 20.11.2020 14:16, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach mieszkalnych administrowanych przez MZBM w Kaliszu w podziale na dwie części.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 12.11.2020 14:08, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonywanie usług kominiarskich w budynkach zarządzanych przez MZBM w Kaliszu w podziale na trzy części.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 09.11.2020 13:46, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonanie rocznych przeglądów wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych i urzytkowych w budynkach na terenie miasta Kalisza zarzadzanych przez MZBM.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 16.10.2020 14:36, powód: Dodanie informacji z otwarcia ofert.

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Śródmiejskiej 19 w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 14.10.2020 14:46, powód: Dodanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Wykonanie remontu dwóch lokali (pustostanów) w budynkach mieszkalnych administrowanych przez MZBM w Kaliszu w podziale na dwie częsci.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 12.10.2020 13:44, powód: Dodanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Wykonanie remontu lokalu nr 26 (pustostanu) w budynku mieszkalnym w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej 63a
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 12.10.2020 13:06, powód: dodanie ogłoszenia o udzieleniu zamóweinia

Wykonanie rocznych przeglądów wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych i urzytkowych w budynkach na terenie miasta Kalisza zarzadzanych przez MZBM.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 09.10.2020 14:59, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Śródmiejskiej 19 w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 02.10.2020 09:54, powód: Dodanie informacji z otwarcia ofert.

Wykonanie remontu dwóch lokali (pustostanów) w budynkach mieszkalnych administrowanych przez MZBM w Kaliszu w podziale na dwie częsci.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 29.09.2020 11:27, powód: Dodanie informacji z o wyborze ofert

Wykonanie remontu dwóch lokali (pustostanów) w budynkach mieszkalnych administrowanych przez MZBM w Kaliszu w podziale na dwie częsci.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 24.09.2020 14:02, powód: Dodanie informacji z otwarcia ofert

Wykonanie remontu lokalu nr 26 (pustostanu) w budynku mieszkalnym w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej 63a
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 23.09.2020 13:07, powód: dodanie informacji z wyborze oferty najkorzystniejszej

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Śródmiejskiej 19 w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 22.09.2020 14:37, powód: Dodanie informacji z otwarcia ofert.

Wykonanie remontu dwóch lokali (pustostanów) w budynkach mieszkalnych administrowanych przez MZBM w Kaliszu w podziale na dwie częsci.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 21.09.2020 11:43, powód: Dodanie informacji dla Wykonawców

Wykonanie remontu lokalu nr 26 (pustostanu) w budynku mieszkalnym w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej 63a
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 18.09.2020 14:13, powód: dodanie informacji z otwarcia ofert

Wykonanie remontu dwóch lokali (pustostanów) w budynkach mieszkalnych administrowanych przez MZBM w Kaliszu w podziale na dwie częsci.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 18.09.2020 11:55, powód: Dodanie informacji dla Wykonawców

Lokale mieszkalne - przetargi
Opublikował: Małgorzata Śniak, dnia 18.09.2020 10:18, powód: Aktualizacja

Obsługa i konserwacja kotłowni będących w zarządzie MZBM
Opublikował: Monika Juszczak, dnia 18.09.2020 09:42, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonanie remontu dwóch lokali (pustostanów) w budynkach mieszkalnych administrowanych przez MZBM w Kaliszu w podziale na dwie częsci.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 18.09.2020 08:09, powód: Dodanie informacji dla Wykonawców

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Śródmiejskiej 19 w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 18.09.2020 07:48, powód: dodanie odpowiedzi na zapytanie

Lokale użytkowe - przetargi
Opublikował: Weronika Przybyszewska, dnia 17.09.2020 10:10, powód: Aktualizacja

Wykonanie remontu lokalu nr 26 (pustostanu) w budynku mieszkalnym w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej 63a
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 15.09.2020 10:58, powód: Poprawienie omyłki pliku