Rejestr zmian

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.

Lokale użytkowe - przetargi
Opublikował: Weronika Przybyszewska, dnia 19.09.2019 11:48, powód: Aktualizacja

Monitoring wizyjny
Opublikował: Krzysztof Sztolc, dnia 18.09.2019 13:55, powód: Utworzenie dokumentu

Monitoring wizyjny
Opublikował: Krzysztof Sztolc, dnia 18.09.2019 13:54, powód: Utworzenie dokumentu

Lokale mieszkalne - przetargi
Opublikował: Małgorzata Śniak, dnia 16.09.2019 13:27, powód: Aktualizacja

Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji domofonowej w budynku mieszklanym, administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 8 części
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 16.09.2019 11:59, powód: Dodanie informacji o unieważnieniu postępowania w części 8

Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 5 części
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 16.09.2019 11:58, powód: Utworzenie dokumentu

Remont 9 lokali mieszkalnych (pustostanów) administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 7 części.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 13.09.2019 09:35, powód: Poprawa omyłki

Remont 9 lokali mieszkalnych (pustostanów) administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 7 części.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 13.09.2019 08:50, powód: Dodanie informacji o wyborze ofert.

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Babinna 13 w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 12.09.2019 15:04, powód: dodanie informacji z otwarcia ofert.

Lokale użytkowe - przetargi
Opublikował: Weronika Przybyszewska, dnia 10.09.2019 09:37, powód: Aktualizacja

Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji domofonowej w budynku mieszklanym, administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 8 części
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 06.09.2019 14:56, powód: Dodanie informacji o unieważnieniu postępowania w części 8

Wykonanie remontu dachu, elewacji wraz z dociepleniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 16.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 04.09.2019 14:53, powód: Zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Przestawienie i pobudowanie pieców kaflowych w lokalach administrowanych przez MZBM w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 04.09.2019 14:50, powód: Dodanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Remont 9 lokali mieszkalnych (pustostanów) administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 7 części.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 04.09.2019 14:21, powód: Dodanie informacji z otwarcia ofert.

Kierownictwo
Opublikował: Krzysztof Sztolc, dnia 03.09.2019 09:35, powód: Aktualizacja

Dane adresowe
Opublikował: Krzysztof Sztolc, dnia 03.09.2019 09:34, powód: Aktualizacja

Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji domofonowej w budynku mieszklanym, administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 8 części
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 02.09.2019 13:52, powód: Dodanie informacji o wyborze oferty

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Babinna 13 w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 02.09.2019 13:39, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Babinna 13 w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 02.09.2019 13:31, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Babinna 13 w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 13.08.2019 12:26, powód: Utworzenie dokumentu

Remont 9 lokali mieszkalnych (pustostanów) administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 7 części.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 13.08.2019 11:31, powód: Poprawa omyłki pisarskiej

Remont 9 lokali mieszkalnych (pustostanów) administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 7 części.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 12.08.2019 15:09, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonanie remontu dachu, elewacji wraz z dociepleniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 16.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 12.08.2019 12:28, powód: Zamieszczenie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Przestawienie i pobudowanie pieców kaflowych w lokalach administrowanych przez MZBM w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 09.08.2019 12:18, powód: dodanie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji domofonowej w budynku mieszklanym, administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 8 części
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 08.08.2019 14:21, powód: Dodanie informacji z otwarcia ofert.

Przestawienie i pobudowanie pieców kaflowych w lokalach administrowanych przez MZBM w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 06.08.2019 13:44, powód: dodanie informacji z otwarcia ofert.

Dostawy wody i odbiór ścieków z 28 nieruchomości będących w zarządzie MZBM w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 02.08.2019 15:10, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonanie węzła cieplnego dla lokali użytkowych, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piekraskiej 2 w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 02.08.2019 14:18, powód: Dodanie informacji o unieważnieniu postępowania.

Wykonanie remontu dachu, elewacji wraz z dociepleniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 16.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 01.08.2019 13:16, powód: Zamieszczenie informacji z otwarcia ofert.

Wykonanie węzła cieplnego dla lokali użytkowych, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piekraskiej 2 w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 31.07.2019 13:43, powód: Dodanie informacji z otwarcia ofert.

Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji domofonowej w budynku mieszklanym, administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 8 części
Opublikował: Grażyna Szulc, dnia 24.07.2019 12:36, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonanie remontu dachu, elewacji wraz z dociepleniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 16.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 24.07.2019 10:03, powód: Zamieszczenie informacji dla wykonawców

Wykonanie remontu dachu, elewacji wraz z dociepleniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 16.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 24.07.2019 09:49, powód: Zamieszczenie informacji dla wykonawców

Wykonanie remontu dachu, elewacji wraz z dociepleniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 16.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 24.07.2019 09:36, powód: Zamieszczenie informacji dla wykonawców

Wykonanie remontu dachu, elewacji wraz z dociepleniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 16.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 24.07.2019 09:35, powód: Zamieszczenie informacji dla wykonawców

Przestawienie i pobudowanie pieców kaflowych w lokalach administrowanych przez MZBM w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 23.07.2019 10:42, powód: Utworzenie dokumentu

Remont 5 lokali mieszkalnych (pustostanów) administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 5 części.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 23.07.2019 09:19, powód: Dodanie informacji o wyborze ofert najkorzystniejszych

Wykonanie remontu dachu, elewacji wraz z dociepleniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 16.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 15.07.2019 14:09, powód: Zamieszczenie ogłoszenia o postępowaniu

Wykonanie węzła cieplnego dla lokali użytkowych, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piekraskiej 2 w Kaliszu
Opublikował: Grażyna Szulc, dnia 15.07.2019 10:43, powód: Utworzenie dokumentu

Lokale mieszkalne - przetargi
Opublikował: Małgorzata Śniak, dnia 15.07.2019 10:10, powód: Aktualizacja

Lokale mieszkalne - przetargi
Opublikował: Małgorzata Śniak, dnia 15.07.2019 10:07, powód: Aktualizacja

Budżet MZBM
Opublikował: Anna Witwicka, dnia 11.07.2019 14:00, powód: Aktualizacja

Lokale użytkowe - przetargi
Opublikował: Weronika Przybyszewska, dnia 11.07.2019 12:21, powód: Aktualizacja

Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie robót elektrycznych w nieruchomościach służby zdrowia zarządzanych przez MZBM w Kaliszu
Opublikował: Grażyna Szulc, dnia 11.07.2019 10:31, powód: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Remont 5 lokali mieszkalnych (pustostanów) administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 5 części.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 08.07.2019 13:52, powód: Dodanie informacji z otwarcia ofert.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie remontu elewacji wraz z dociepleniem i remontem klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piskorzewskiej 1 w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 05.07.2019 14:06, powód: Przeniesienie do achiwum

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie remontu elewacji wraz z dociepleniem i remontem klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Śródmiejska 12 w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 05.07.2019 14:06, powód: Przeniesienie do archiwum

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie remontu elewacji wraz z dociepleniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Śródmiejska 23 w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 05.07.2019 14:05, powód: Przeniesienie do archiwum

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie remontu elewacji wraz z dociepleniem i remontem klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Śródmiejska 19 w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 05.07.2019 14:05, powód: Przeniesienie do archiwum

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie remontu elewacji wraz z dociepleniem i remontem klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Śródmiejskiej 7-9 w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 05.07.2019 14:04, powód: Przeniesienie do archiwum