Rejestr zmian

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.

Sukcesywne dostawy prasy dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 12.11.2019 15:22, powód: Dodanie informacji z otwarcia ofert.

Wykonanie rocznej kontroli stanu technicznego obiektów na terenie miasta Kalisza będących w zarządzie MZBM w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 12.11.2019 09:50, powód: dodanie informacji o wyborze wykonawcy

Świadczenie usług utrzymania czystości terenów przy budynkach mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu wraz z odśnieżaniem chodników w podziale na 4 części.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 08.11.2019 14:59, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonanie rocznych przeglądów wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych i użytkowych w budynkach na terenie miasta Kalisza będących w zarządzie MZBM
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 08.11.2019 14:04, powód: Dodanie informacji z otwarcia ofert

Świadczenie kompleksowej i stałej obsługi prawnej na rzecz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu we wszystkich kwestiach prawnych jakie wynikają z prowadzonej działalności.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 06.11.2019 11:14, powód: Dodanie informacji o wyborze wykonawcy

Wykonanie rocznych przeglądów wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych i użytkowych w budynkach na terenie miasta Kalisza będących w zarządzie MZBM
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 04.11.2019 14:51, powód: Dodanie informacji o wyniku postępowania.

Sukcesywne dostawy prasy dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 04.11.2019 14:16, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonanie rocznych przeglądów wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych i użytkowych w budynkach na terenie miasta Kalisza będących w zarządzie MZBM
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 04.11.2019 14:06, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonanie rocznej kontroli stanu technicznego obiektów na terenie miasta Kalisza będących w zarządzie MZBM w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 04.11.2019 13:53, powód: Zamieszczenie informacji z otwarcia ofert.

Wykonanie rocznej kontroli stanu technicznego obiektów na terenie miasta Kalisza będących w zarządzie MZBM w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 04.11.2019 13:51, powód: dodanie informacji z otwarcia ofert.

Kierownictwo
Opublikował: Agnieszka Waszak - Wojtczak, dnia 04.11.2019 09:24, powód: Aktualizacja danych

Remont 4 lokali mieszkalnych (pustostanów) administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 4 części.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 31.10.2019 13:39, powód: Dodanie informacji z otwarcia ofert.

Wykonanie rocznej kontroli stanu technicznego obiektów na terenie miasta Kalisza będących w zarządzie MZBM w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 30.10.2019 14:29, powód: dodanie poprawionego formularza oferty

Wykonanie rocznych przeglądów wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych i użytkowych w budynkach na terenie miasta Kalisza będących w zarządzie MZBM
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 29.10.2019 14:30, powód: Dodanie informacji o wyniku postępowania.

Lokale użytkowe - przetargi
Opublikował: Weronika Przybyszewska, dnia 25.10.2019 12:04, powód: Aktualizacja

Wykonanie rocznej kontroli stanu technicznego obiektów na terenie miasta Kalisza będących w zarządzie MZBM w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 25.10.2019 09:38, powód: Utworzenie dokumentu

Ogłoszenia o naborze
Opublikował: Krzysztof Sztolc, dnia 22.10.2019 12:56, powód: Nowa oferta

Wykonanie rocznych przeglądów wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych i użytkowych w budynkach na terenie miasta Kalisza będących w zarządzie MZBM
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 21.10.2019 14:24, powód: Utworzenie dokumentu

Świadczenie kompleksowej i stałej obsługi prawnej na rzecz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu we wszystkich kwestiach prawnych jakie wynikają z prowadzonej działalności.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 21.10.2019 14:02, powód: Dodanie informacji z otwarcia ofert.

Regulamin organizacyjny
Opublikował: Krzysztof Sztolc, dnia 21.10.2019 11:08, powód: Aktualizacja

Schemat organizacyjny
Opublikował: Krzysztof Sztolc, dnia 21.10.2019 11:07, powód: Aktualizacja

Regulamin organizacyjny
Opublikował: Krzysztof Sztolc, dnia 21.10.2019 11:01, powód: Aktualizacja

Remont 4 lokali mieszkalnych (pustostanów) administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 4 części.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 16.10.2019 13:54, powód: Utworzenie dokumentu

Lokale użytkowe - przetargi
Opublikował: Weronika Przybyszewska, dnia 15.10.2019 09:18, powód: Aktualizacja

Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 5 części
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 10.10.2019 09:03, powód: dodanie informacji o unieważnieniu postępowania

Świadczenie kompleksowej i stałej obsługi prawnej na rzecz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu we wszystkich kwestiach prawnych jakie wynikają z prowadzonej działalności.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 07.10.2019 15:31, powód: poprawa omyłki

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wykonania węzła cieplnego i wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym przy ul. Babina 13 w Kaliszu.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 07.10.2019 14:20, powód: Zamieszczenie ogłoszenia

Świadczenie kompleksowej i stałej obsługi prawnej na rzecz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu we wszystkich kwestiach prawnych jakie wynikają z prowadzonej działalności.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 07.10.2019 12:48, powód: Utworzenie dokumentu

Dostawy wody i odbiór ścieków z 28 nieruchomości będących w zarządzie MZBM w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 30.09.2019 15:11, powód: Dodanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 5 części
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 30.09.2019 15:10, powód: Informacja z otwarcia ofert.

Dostawy wody i odbiór ścieków z 28 nieruchomości będących w zarządzie MZBM w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 25.09.2019 15:17, powód: Dodanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Babinna 13 w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 25.09.2019 10:23, powód: dodanie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej

Lokale użytkowe - przetargi
Opublikował: Weronika Przybyszewska, dnia 19.09.2019 11:48, powód: Aktualizacja

Monitoring wizyjny
Opublikował: Krzysztof Sztolc, dnia 18.09.2019 13:55, powód: Utworzenie dokumentu

Monitoring wizyjny
Opublikował: Krzysztof Sztolc, dnia 18.09.2019 13:54, powód: Utworzenie dokumentu

Lokale mieszkalne - przetargi
Opublikował: Małgorzata Śniak, dnia 16.09.2019 13:27, powód: Aktualizacja

Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji domofonowej w budynku mieszklanym, administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 8 części
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 16.09.2019 11:59, powód: Dodanie informacji o unieważnieniu postępowania w części 8

Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 5 części
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 16.09.2019 11:58, powód: Utworzenie dokumentu

Remont 9 lokali mieszkalnych (pustostanów) administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 7 części.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 13.09.2019 09:35, powód: Poprawa omyłki

Remont 9 lokali mieszkalnych (pustostanów) administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 7 części.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 13.09.2019 08:50, powód: Dodanie informacji o wyborze ofert.

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Babinna 13 w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 12.09.2019 15:04, powód: dodanie informacji z otwarcia ofert.

Lokale użytkowe - przetargi
Opublikował: Weronika Przybyszewska, dnia 10.09.2019 09:37, powód: Aktualizacja

Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji domofonowej w budynku mieszklanym, administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 8 części
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 06.09.2019 14:56, powód: Dodanie informacji o unieważnieniu postępowania w części 8

Wykonanie remontu dachu, elewacji wraz z dociepleniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 16.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 04.09.2019 14:53, powód: Zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Przestawienie i pobudowanie pieców kaflowych w lokalach administrowanych przez MZBM w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 04.09.2019 14:50, powód: Dodanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Remont 9 lokali mieszkalnych (pustostanów) administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 7 części.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 04.09.2019 14:21, powód: Dodanie informacji z otwarcia ofert.

Kierownictwo
Opublikował: Krzysztof Sztolc, dnia 03.09.2019 09:35, powód: Aktualizacja

Dane adresowe
Opublikował: Krzysztof Sztolc, dnia 03.09.2019 09:34, powód: Aktualizacja

Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji domofonowej w budynku mieszklanym, administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 8 części
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 02.09.2019 13:52, powód: Dodanie informacji o wyborze oferty

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Babinna 13 w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 02.09.2019 13:39, powód: Utworzenie dokumentu