Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 06.12.2019 12:00
Wykonanie robót polegających na wymianie instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych, dostawy i montażu pieca akumulacyjnego oraz montażu instalacji domofonowej w budynkach administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 9 części.


Termin składania ofert: 29.11.2019 12:00
Remont 5-ciu lokali mieszkalnych (pustostanów) administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 5 części


Termin składania ofert: 25.11.2019 12:00
Świadczenie usług utrzymania czystości terenów przy budynkach mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu wraz z odśnieżaniem chodników w podziale na 4 części.


Termin składania ofert: 31.10.2019 12:00
Remont 4 lokali mieszkalnych (pustostanów) administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 4 części.


Termin składania ofert: 30.09.2019 12:00
Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 5 części


Termin składania ofert: 02.09.2019 15:00
Dostawy wody i odbiór ścieków z 28 nieruchomości będących w zarządzie MZBM w Kaliszu


Termin składania ofert: 12.09.2019 12:00
Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Babinna 13 w Kaliszu


Termin składania ofert: 08.08.2019 12:00
Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji domofonowej w budynku mieszklanym, administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 8 części


Termin składania ofert: 04.09.2019 12:00
Remont 9 lokali mieszkalnych (pustostanów) administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 7 części.


Termin składania ofert: 01.08.2019 12:00
Wykonanie remontu dachu, elewacji wraz z dociepleniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 16.


Termin składania ofert: 06.08.2019 12:00
Przestawienie i pobudowanie pieców kaflowych w lokalach administrowanych przez MZBM w Kaliszu


Termin składania ofert: 31.07.2019 12:00
Wykonanie węzła cieplnego dla lokali użytkowych, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piekraskiej 2 w Kaliszu


Termin składania ofert: 08.07.2019 12:00
Remont 5 lokali mieszkalnych (pustostanów) administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 5 części.


Termin składania ofert: 04.07.2019 12:00
Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie robót elektrycznych w nieruchomościach służby zdrowia zarządzanych przez MZBM w Kaliszu


Termin składania ofert: 25.04.2019 12:00
Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie robót elektrycznych w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 3 części


Termin składania ofert: 21.05.2019 12:00
Wykonywanie drobnych remontów,konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie robót elektrycznych w nieruchomościach służby zdrowia zarządzanych przez MZBM w Kaliszu


Termin składania ofert: 30.04.2019 12:00
Remont 5 lokali mieszkalnych (pustostanów) administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 5 części.


Termin składania ofert: 17.06.2019 12:00
Wykonanie remontu elewacji wraz z dociepleniem, remontu klatki schodowej oraz wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kaliszu przy ul. Parczewskiego 5-6


Termin składania ofert: 01.04.2019 12:00
Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu w podziale na dwie części.


Termin składania ofert: 08.04.2019 12:00
Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie robót sanitarnych w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 2 części


Termin składania ofert: 20.03.2019 12:00
Świadczenie usług przeprowadzenia we współpracy z Komornikiem Sądowym, opróżniania z wytypowanych lokali mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu z osób i mienia, do zabezpieczonych na koszt Wykonawcy tymczasowych pom


Termin składania ofert: 22.03.2019 12:00
Remont 5 lokali mieszkalnych (pustostanów) administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 5 części


Termin składania ofert: 15.03.2019 12:00
Wymiana instalacji elektrycznej i pieca akumulacyjnego w lokalach administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 5 części.


Termin składania ofert: 04.02.2019 12:00
Remont 4 lokali mieszkalnych (pustostanów) administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 4 części


Termin składania ofert: 28.02.2019 12:00
Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 2 części


Termin składania ofert: 01.03.2019 12:00
Remont 6 lokali mieszkalnych (pustostanów) administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 4 części.


Termin składania ofert: 25.01.2019 12:00
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu


Archiwum

2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010,

Drukuj stronę