Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 17.12.2010r.
Świadczenie usług windykacji należności z tytułu zaległości w opłatach za najem lokali użytkowych i mieszkalnych


Termin składania ofert: 9.11.2010r.
Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Babina nr 11 w Kaliszu


Termin składania ofert: 27.10.2010r.
Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach oraz na terenach zewnętrznych


Termin składania ofert: 18.10.2010r.
Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Grodzkiej nr 10 w Kaliszu


Termin składania ofert: 18.10.2010r.
Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Grodzkiej nr 8 w Kaliszu


Termin składania ofert: 13.10.2010r.
Docieplenie i przebudowa elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Kaliszu przy ul. Częstochowskie 177-179


Termin składania ofert: 05.10.2010
Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni będących w zasobach MZBM w Kaliszu


Termin składania ofert: 6.10.2010r.
Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Grodzkiej nr 5 w Kaliszu


Termin składania ofert: 5.10.2010r.
Wykonanie prac zabezpieczających budynek tzw. koszar Godebskiego, zlokalizowany przy ul. Babinej 16 w Kaliszu


Termin składania ofert: 24.09.2010r.
Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z posesji zarządzanych przez MZBM w Kaliszu


Termin składania ofert: 29.09.2010r.
Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Grodzkiej nr 10 w Kaliszu


Termin składania ofert: 29.09.2010r.
Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Grodzkiej nr 8 w Kaliszu


Termin składania ofert: 24.09.2010r.
Remont i kolorystyka elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 1 w Kaliszu


Termin składania ofert: 3.09.2010r.
Remont i kolorystyka elewacji frontowej budynku mieszkalnego przy ul. Majkowskiej 2 w Kaliszu


Termin składania ofert: 30.07.2010
Świadczenie usług windykacji należności z tytułu zaleglości w opłatach za najem lokali użytkowych


Termin składania ofert: 26.07.2010r.
Remont i kolorystyka elewacji frontowej budynku mieszkalnego przy ul. Majkowskiej 2 w Kaliszu


Termin składania ofert: 20.07.2010r.
Remont i kolorystyka elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki nr 1 w Kaliszu


Termin składania ofert: 14.07.2010r.
Wzmocnienie budynku mieszkalnego przy ul. Łódzkiej nr 6 w Kaliszu


Termin składania ofert: 16.06.2010r.
Dostawa i montaż mebli biurowych


Termin składania ofert: 28.05.2010r. (now termin 1.06.2010r.)
Świadczenie usług windykacji należności z tytułu zaległości w opłatach za najem lokali użytkowych


Termin składania ofert: 14.04.2010r.
Remont kapitalny budynku biurowego przy ul. Dobrzeckiej 18 w Kaliszu


Termin składania ofert: 26.02.2010
Świadczenie usług administrowania lokalami gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych


Archiwum

2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010,

Drukuj stronę