Zasady udostępniania informacji publicznej

Zasady udostępniania informacji publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

  • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
  • wglądu do dokumentów urzędowych,
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

  • ogłaszanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • wyłożenie lub wywieszenie informacji w siedzibie MZBM,
  • umieszczenie informacji na stronie internetowej MZBM (www.mzbm.kalisz.pl)
  • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej (dotyczy informacji, która nie została udostępniona w sposób przedstawiony powyżej) zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującej Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Udostępnienie informacji publicznej dokonywane jest wyłącznie przez osoby wskazane przez Dyrektora MZBM.


Opublikował: Agnieszka Waszak - Wojtczak, dnia 11.02.2015
Dokument z dnia: 11.02.2015
Dokument oglądany razy: 3326

Drukuj stronę