Udzielanie informacji publicznej na wniosek

Udzielanie informacji publicznej na wniosek

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej.
Druk do pobrania

Opłaty:
Za udzielnie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli Zakład będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty (art. 15 pkt.1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Miejsce złożenia dokumentów: Biuro podawcze – Informacja (BOI)

Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy: W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna: Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).


Opublikował: Agnieszka Waszak - Wojtczak, dnia 18.02.2015
Dokument z dnia: 18.02.2015
Dokument oglądany razy: 3665

Drukuj stronę