Rejestr zmian

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.

Lokale mieszkalne - przetargi
Opublikował: Małgorzata Śniak, dnia 01.07.2020 09:59, powód: Aktualizacja

Lokale użytkowe - przetargi
Opublikował: Małgorzata Śniak, dnia 26.06.2020 15:09, powód: Aktualizacja

Wykonanie remontu elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Śródmiejskiej 7-9 zarządzanego przez MZBM w Kaliszu.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 25.06.2020 15:03, powód: Dodanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia oraz informacji dla wykonawców.

Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie robót sanitarnych w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 2 częsci
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 18.06.2020 14:32, powód: Dodanie informacji z otwarcia ofert.

Lokale użytkowe - przetargi
Opublikował: Weronika Przybyszewska, dnia 16.06.2020 14:14, powód: Aktualizacja

Wykonanie remontu elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Śródmiejskiej 7-9 zarządzanego przez MZBM w Kaliszu.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 15.06.2020 14:26, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanei awarii w zakresie robót elektrycznych w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu w podziale na 3 częsci
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 08.06.2020 10:07, powód: Dodanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie robót sanitarnych w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 2 częsci
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 04.06.2020 13:26, powód: Dodanie pliku STWiORB

Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie robót sanitarnych w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 2 częsci
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 04.06.2020 13:02, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanei awarii w zakresie robót elektrycznych w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu w podziale na 3 częsci
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 21.05.2020 10:59, powód: Utworzenie dokumentu

Budżet MZBM
Opublikował: Krzysztof Sztolc, dnia 15.05.2020 14:45, powód: Aktualizacja

Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanei awarii w zakresie robót elektrycznych w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu w podziale na 3 częsci
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 07.05.2020 14:19, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanei awarii w zakresie robót elektrycznych w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu w podziale na 3 częsci
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 30.04.2020 15:10, powód: Utworzenie dokumentu

Świadczenie usług przeprowadzenia we współpracy z Komornikiem Sądowym, opróżniania z wytypowanych lokali mieszkalnych zarządzanych przez MZBM w Kaliszu z osób i mienia, do zabezpieczonych na koszt Wykonawcy tymczasowy pomieszczeń.ch.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 24.04.2020 15:32, powód: Dodanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanei awarii w zakresie robót elektrycznych w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu w podziale na 3 częsci
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 22.04.2020 12:09, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wykonania węzła cieplnego i wewnętrznej instralacji centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym w Kaliszu przy ul. śródmiejskiej 19
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 09.04.2020 13:58, powód: Dodanie informacji z otwarcia ofert

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wykonania węzła cieplnego i wewnętrznej instralacji centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym w Kaliszu przy ul. śródmiejskiej 19
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 01.04.2020 10:22, powód: Utworzenie dokumentu

Wymiana stolarki drzwiowej w budynkach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu w podziale na trzy części.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 25.03.2020 10:40, powód: Dodanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 2 części
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 25.03.2020 10:35, powód: Dodanie ogłoszenia o udzieleniu zamóweinia

Wykonanie remontu pięciu lokali mieszkalnych (pustostanów) administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na pięć części
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 25.03.2020 10:30, powód: Dodanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Świadczenie usług przeprowadzenia we współpracy z Komornikiem Sądowym, opróżniania z wytypowanych lokali mieszkalnych zarządzanych przez MZBM w Kaliszu z osób i mienia, do zabezpieczonych na koszt Wykonawcy tymczasowy pomieszczeń.ch.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 12.03.2020 10:52, powód: Dodanie informacji z o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wykonanie remontu pięciu lokali mieszkalnych (pustostanów) administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na pięć części
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 04.03.2020 13:10, powód: Dodanie informacji o wyborze ofert.

Wymiana stolarki drzwiowej w budynkach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu w podziale na trzy części.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 04.03.2020 11:52, powód: Dodanie informację z o wyborze ofert.

Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 2 części
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 02.03.2020 11:26, powód: Dodanie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej

Świadczenie usług przeprowadzenia we współpracy z Komornikiem Sądowym, opróżniania z wytypowanych lokali mieszkalnych zarządzanych przez MZBM w Kaliszu z osób i mienia, do zabezpieczonych na koszt Wykonawcy tymczasowy pomieszczeń.ch.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 27.02.2020 13:41, powód: Dodanie informacji z otwarcia ofert.

Wykonanie remontu pięciu lokali mieszkalnych (pustostanów) administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na pięć części
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 25.02.2020 14:05, powód: Dodanie informacji z otwarcia ofert.

Wymiana stolarki drzwiowej w budynkach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu w podziale na trzy części.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 21.02.2020 14:02, powód: Dodanie informację z otwarcia ofert.

Lokale użytkowe - przetargi
Opublikował: Weronika Przybyszewska, dnia 20.02.2020 12:15, powód: Aktualizacja

Świadczenie usług przeprowadzenia we współpracy z Komornikiem Sądowym, opróżniania z wytypowanych lokali mieszkalnych zarządzanych przez MZBM w Kaliszu z osób i mienia, do zabezpieczonych na koszt Wykonawcy tymczasowy pomieszczeń.ch.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 14.02.2020 14:59, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 2 części
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 14.02.2020 14:43, powód: Dodanie informacji z otwarcia ofert

Lokale użytkowe - przetargi
Opublikował: Weronika Przybyszewska, dnia 11.02.2020 08:22, powód: Aktualizacja

Wykonanie remontu pięciu lokali mieszkalnych (pustostanów) administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na pięć części
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 10.02.2020 13:09, powód: Utworzenie dokumentu

Wymiana stolarki drzwiowej w budynkach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu w podziale na trzy części.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 07.02.2020 10:03, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonanie robót polegających na wymianie instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych, dostawy i montażu pieca akumulacyjnego oraz montażu instalacji domofonowej w budynkach administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 9 części.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 31.01.2020 09:50, powód: Dodanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży: konstrukcyjno – budowlanej nad robotami budowlanymi realizowanymi w 2020 roku w budynkach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 29.01.2020 13:31, powód: Dodanie informacji o wyborze oferty

Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 2 części
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 29.01.2020 13:08, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonanie usług kominiarskich w budynkach zarządzanych przez MZBM w Kaliszu w podziale na 3 części.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 28.01.2020 11:21, powód: Dodanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży: konstrukcyjno – budowlanej nad robotami budowlanymi realizowanymi w 2020 roku w budynkach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 24.01.2020 12:56, powód: Dodanie informacji z otwarcia

Lokale użytkowe - przetargi
Opublikował: Weronika Przybyszewska, dnia 23.01.2020 11:53, powód: Aktualizacja

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Opublikował: Krzysztof Sztolc, dnia 23.01.2020 08:00, powód: Dodanie planu zamówień na 2020r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 22.01.2020 13:14, powód: Dodanie planu zamówień na 2020r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 22.01.2020 12:50, powód: Dodanie planu zamówień na 2020r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 22.01.2020 12:48, powód: Dodanie planu zamówień na 2020r.

Lokale użytkowe - przetargi
Opublikował: Weronika Przybyszewska, dnia 21.01.2020 13:15, powód: Aktualizacja

Lokale mieszkalne - przetargi
Opublikował: Małgorzata Śniak, dnia 21.01.2020 09:11, powód: Aktualizacja

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży: konstrukcyjno – budowlanej nad robotami budowlanymi realizowanymi w 2020 roku w budynkach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 20.01.2020 09:34, powód: Utworzenie dokumentu

Lokale użytkowe - przetargi
Opublikował: Weronika Przybyszewska, dnia 17.01.2020 09:51, powód: Aktualizacja

Wykonanie usług kominiarskich w budynkach zarządzanych przez MZBM w Kaliszu w podziale na 3 części.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 15.01.2020 10:02, powód: Dodanie informacji z o wyborze ofert

Kontrola zarządcza
Opublikował: Krzysztof Sztolc, dnia 14.01.2020 10:48, powód: Aktualizacja

Kontrola zarządcza
Opublikował: Krzysztof Sztolc, dnia 14.01.2020 10:46, powód: Aktualizacja