Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Podlega ustawie: TAK

Termin składania ofert: 15.12.2023 13:00

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym z dokonaniem wyboru bez prowadzonych negocjacji (art. 275 pkt 1 ust. PZP) pn.:
"Wykonanie wymiany instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych, w podziale na trzy części" 

Postępowanie nr: ZP.271.02.32.2023.PST

 

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA 

Postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem "Platformy zakupowej" znajdującej się
pod adresem: (kliknij tutaj aby przejść do strony postępowania)>> https://mzbm-kalisz.ezamawiajacy.pl

 

Niniejsze ogłoszenie o postępowaniu zamieszczone jest na niniejszej stronie BIP jedynie w celach informacyjnych.


Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 28.11.2023
Ostatnio zmodyfikowane przez: Paweł Strzałka, dnia 28.11.2023
Dokument z dnia: 28.11.2023
Dokument oglądany razy: 133

Drukuj stronę