Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Podlega ustawie: TAK

Termin składania ofert: 18.06.2020 13:00

Opis:

Przetarg nieograniczony na: Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie robót sanitarnych w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 2 części.

Postępowanie nr: ZP.271.1.06.2020.PST

 

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu nr BZP 515126-N-2020: data dodania 04.06.2020r.

SIWZ z załącznikami:

SIWZ, formularz oferty, oświadczenia, wzór umowy, wzór umowy RODO: data dodania 04.06.2020r.

Przedmiary robót w formacie "pdf" dla części 1 i 2: data dodania 04.06.2020r.

Przedmiary robót w formacie "ath" dla części 1 i 2 (pomocniczo, wiążącą treść zawiera pliki przedmiarów w formacie "pdf"): data dodania 04.06.2020r.

STWiORB: data dodania 04.06.2020r.

Wykaz zasobów MZBM objętych zamówieniem: data dodania 04.06.2020r.

Druki zlecenia i protokołu: data dodania 04.06.2020r.

Podstawowe dokumenty do wypełnienia przez Wykonawcę (pomocniczo w wersji edytowalnej tj. "doc"). Za wiążącą treść zawiera plik "SIWZ" w formacie "pdf": data dodania 24.04.2020r.

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert: data dodania 18.06.2020r

Informacje o wyniku postępowania:

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych  odrzuceniu oferty: data dodania 24.07.2020r.


Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 12.08.2020
Ostatnio zmodyfikowane przez: Paweł Strzałka, dnia 24.07.2020
Dokument z dnia: 12.08.2020
Dokument oglądany razy: 54

Drukuj stronę