Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Podlega ustawie: TAK

Termin składania ofert: 01.07.2020 13:00

Opis:

Przetarg nieograniczony na: Wykonanie remontu elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Śródmiejskiej 7-9 zarządzanego przez MZBM w Kaliszu.

Postępowanie nr: ZP.271.1.07.2020.PST

UWAGA - Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 01.07.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu nr BZP 550232-N-2020: data dodania 15.06.2020r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr BZP 540112674-N-2020 dot. zmiany terminu składania: data dodania 25.06.2020r.

SIWZ z załącznikami:

SIWZ, formularz oferty, oświadczenia, wzór umowy: data dodania 15.06.2020r.

Projekt budowlany: data dodania 15.06.2020r.

STWiORB: data dodania 15.06.2020r.

Przedmiary robót (pomocniczo): data dodania 15.06.2020r.

Podstawowe dokumenty do wypełnienia przez Wykonawcę (pomocniczo w wersji edytowalnej tj. "doc"). Za wiążącą treść zawiera plik "SIWZ..." w formacie "pdf": data dodania 15.06.2020r.

Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ:

Informacja dla Wykonawców - zmiana terminu składania i otwarcia ofert: data dodania 25.06.2020r.

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert: data dodania 01.07.2020r.


Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 22.07.2020
Ostatnio zmodyfikowane przez: Paweł Strzałka, dnia 03.07.2020
Dokument z dnia: 22.07.2020
Dokument oglądany razy: 52

Drukuj stronę