Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Podlega ustawie: TAK

Termin składania ofert: 04.09.2019 12:00

Opis:

Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych - przetarg nieograniczony.

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu nr BZP 584495-N-2019: data dodania 12.08.2019r.

SIWZ z załącznikami:

SIWZ, formularz oferty, oświadczenia, projekt umowy: data dodania 12.08.2019r.

Przedmiary robót w formacie (.ath): data dodanie 12.08.2019r.

Przedmiary robót w formacie (.pdf): data dodanie 12.08.2019r.

STWiORB: data dodania 12.09.2019r.

Podstawowe dokumenty do wypełnienia przez Wykonawcę w wersji edytowalnej (.doc). Za wiążącą treść zawiera plik "SIWZ" w formacie (.pdf): data dodania 12.08.2019r.


Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 13.09.2019
Ostatnio zmodyfikowane przez: Paweł Strzałka, dnia 13.08.2019
Dokument z dnia: 13.09.2019
Dokument oglądany razy: 132

Drukuj stronę