Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Podlega ustawie: TAK

Termin składania ofert: 06.08.2019 12:00

Opis:

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 577015-N-2019: data dodania 23.07.2019r.

SIWZ z załącznikami:

SIWZ, formularz oferty, oświadczenia, wzór umowy: data dodania 23.07.2019r.

STWiORB: data dodania 23.07.2019r.

Podstawowe dokumenty do wypełnienia przez Wykonawcę w wersji edytowalnej .doc* (pomocniczo). Za wiążącą treść zawiera plik SIWZ w formacie .pdf*: data dodania 23.07.2019r.

Przedmiar robót (pomocniczo): data dodania 23.07.2019r.

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert: data dodania 06.08.2019r.

Informacje o wyniku postępowania:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej: data dodania 09.08.2019r.


Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 04.09.2019
Ostatnio zmodyfikowane przez: Paweł Strzałka, dnia 09.08.2019
Dokument z dnia: 04.09.2019
Dokument oglądany razy: 67

Drukuj stronę