Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Podlega ustawie: NIE

Termin składania ofert: 30.07.2019 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 591997-N-2019: data dodania 15.07.2019r.

SIWZ z załącznikami:

SIWZ, formularz oferty, oświadczenia, projekt umowy: data dodania 15.07.2019r.

Projekt budowlany w formacie .pdf*: data dodania 15.07.2019r.

STWiORB: data dodania 15.07.2019r.

Przedmiar robót w formacie .pdf* (pomocniczo): data dodania 15.07.2019r.

Przedmiar robót w formacie .ath* (pomocniczo): data dodania 15.07.2019r.

Podstawowe dokumenty do wypełnienia przez Wykonawcę w wersji edytowalnej .doc*. Za wiążącą treść zawiera plik "SWIZ" w formacie .pdf*: data dodania 15.07.2019r.


Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 04.09.2019
Ostatnio zmodyfikowane przez: Paweł Strzałka, dnia 15.07.2019
Dokument z dnia: 04.09.2019
Dokument oglądany razy: 115

Drukuj stronę