Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł

Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł

Termin składania ofert: 10.12.2021 10:00
Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni będących w zarządzie MZBM


Termin składania ofert: 30.04.2021 12:00
Jednorazowa dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek użytkowanych przez MZBM w Kaliszu.


Termin składania ofert: 08.04.2021 12:00
Wykonanie projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego położonego w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 7 - 9 na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z jego przebudową i remontem.


Termin składania ofert: 12.03.2021 13:00
Wykonanie projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z jego przebudową i remontem


Termin składania ofert: 08.01.2021 10:00
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej nad robotami budowlanymi realizowanymi w budynkach będących w zarządzie MZBM


Archiwum

2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010,

Drukuj stronę